Lista recenzentów

W 2017 roku artykuły recenzowali:

 • Emilia Bogacka (UAM)
 • Waldemar Budner (UE Poznań)
 • Ryszard Cichocki (UAM)
 • Marek Dutkowski (USz)
 • Wanda Gaczek (UE Poznań)
 • Jędrzej Gadziński (UAM)
 • Beata Gulij-Medyńska (UAM)
 • Dariusz Ilnicki (Uwr)
 • Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH)
 • Tomasz Kaczmarek (UAM)
 • Wioletta Kamińska (UJK)
 • Elżbieta Kobojek (UŁ)
 • Anna Kołodziejczak (UAM)
 • Tadeusz Komornicki (IGiPZ PAN)
 • Jacek Kotus (UAM)
 • Tadeusz Kudłacz (UE Kraków)
 • Andrzej Miszczuk (UW)
 • Zygmunt Młynarczyk (UAM)
 • Ida Musiałkowska (UE Poznń)
 • Adam Nadolny (UAM)
 • Józef Orczyk (WSB Poznań)
 • Jerzy J. Parysek (UAM)
 • Gabriela Rembarz (PG)
 • Roman Rudnicki (UMK)
 •  Jeremi Rychlewski (PP)
 • Jakub Szlachetko (Instytut Metropolitalny Gdańska)
 • Aleksander Toelle (UAM)
 • Marcin Wójcik (UŁ)
 • Magdalena Wyrwicka (PP)

W 2016 roku artykuły recenzowali:

 • Arnold Bernaciak (UAM)
 • Marek Dutkowski (UG)
 • Jędrzej Gadziński (UAM)
 • Tomasz Kaczmarek (UAM)
 • Eliza Kalbarczyk (UAM)
 • Wioletta Kamińska (UJK)
 • Andrzej Klasik (UE Katowice)
 • Tomasz Komornicki (UMCS)
 • Jacek Kotus (UAM)
 • Piotr Lorens (PG)
 • Andrzej Miszczuk (UW)
 • Paweł Motek (UAM)
 • Ida Musiałkowska (UE Poznań)
 • Aleksandra Nowakowska (UŁ)
 • Robert Perdał (UAM)
 • Danuta Piróg (UP Kraków)
 • Bolesław Porter (SGGW)
 • Roman Rudnicki (UMK)
 • Sylwia Staszewska (UAM)
 • Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN)
 • Jan A. Wendt (UG)
 • Magdalena Wyrwicka (PP)

W 2015 roku artykuły recenzowali:

 • Sylwia Bąkowska (Usz)
 • Paweł Churski (UAM)
 • Marek Dutkowski (Usz)
 • Wanda Maria Gaczek (UE Poznań)
 • Alicja Graczyk (UE Wrocław)
 • Krystian Heffner (UE Katowice)
 • Krzysztof Janc (UWr)
 • Eliza Kalbarczyk (UAM)
 • Barbara Konecka-Szydłowska (UAM)
 • Katarzyna Kopczewska (UW)
 • Roman Matykowski (UAM)
 • Michał Męczyński (UAM)
 • Andrzej Miszczuk (UW)
 • Paweł Motek (UAM)
 • Artur Ochojski (UE Katowice)
 • Tadeusz Palmowski (UG)
 • Robert Perdał (UAM)
 • Iwona Sagan (UG)
 • Sylwia Staszewska (UAM)
 • Jadwiga Suchecka (UŁ)
 • Jan Wendt (UG)

W 2014 roku artykuły recenzowali:

 • Eliza Kalbarczyk - UAM
 • Marcin Wójcik - UŁ
 • Tomasz Komornicki - PAN
 • Andrzej Miszczuk - UMCS
 • Jacek Kotus - UAM
 • Jacek Nowak - UE Poznań
 • Sylwia Staszewska - UAM
 • Zdeněk Szczyrba (Univerzita Palackého v Olomouci)

W latach 2011 – 2013 artykuły recenzowali:

 • Paweł Churski (UAM)
 • Marek Dutkowski (USz)
 • Dariusz Ilnicki (UWr)
 • Tomasz Kaczmarek (UAM)
 • Igor Kavetskyy (USz)
 • Tomasz Michalski (UG)
 • Andrzej Miszczuk (UMCS)
 • Roman Rudnicki (UAM)
 • Tadeusz Stryjakiewicz (UAM)
 • Zdeněk Szczyrba (Univerzita Palackého v Olomouci)

Recenzent statystyczny:

 • Tomasz Kossowski (UAM)
 • Jan Hauke (UAM)

 


© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com