EDITORIAL STAFF

Paweł Churski (AMU) - Editor-in-Chief

Rafał Lemański (AMU) - Secretary

EDITORIAL BOARD

1) Tadeusz Stryjakiewicz (AMU) - chair

2) Teresa Czyż (AMU)

3) Anna Geppert (Université Paris - Sorbonne, Paris)

4) Tomasz Kaczmarek (AMU)

5) Pavol Korec (Univerzita Koménskeho v Bratislavie)

6) Andrzej Mizgajski (AMU)

7) Peter Nijkamp (Vrije Universiteit, Amsterdam)

8) Jerzy Parysek (AMU)

9) Waldemar Ratajczak (AMU)

10) Natalia Mikhailovna Sysoyeva (Russian Academy of Sciences, Irkutsk)

PROGRAMME BOARD

1) Tadeusz Stryjakiewicz (AMU)

2) Mirosława Czerny (Warsaw University)

3) Marek Degórski (Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences)

4) Marek Dutkowski (Szczecin University)

5) Wanda Maria Gaczek (Economic University, Poznań)

6) Jacek Guliński (AMU)

7) Bogdan Kawałko (Marshal Office of Lublin Voivodeship)

8) Ewa Małuszyńska (Economic University, Poznań)

9) Tadeusz Markowski (Łódź University)

10) Grzegorz Potrzebowski (Marshal Office of Wielkopolska Voivodeship)

11) Jacek Szlachta (Warsaw School of Economics)

12) Lucyna Wojtasiewicz (Economic University, Poznań)

Bulletin's International Standard Serial Number: ISSN 2353-1428

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com