• REDAKCJA

 • Paweł Churski (UAM) – Redaktor naczelny
  Rafał Lemański (UAM) – Sekretarz redakcji
 
 • RADA REDAKCYJNA

 • 1) Tadeusz Stryjakiewicz (UAM) – przewodniczący
  2) Teresa Czyż (UAM)
  3) Anna Geppert (Université Paris - Sorbonne, Paryż)
  4) Tomasz Kaczmarek (UAM)
  5) Pavol Korec (Univerzita Koménskeho v Bratislavie)
  6) Andrzej Mizgajski (UAM)
  7) Peter Nijkamp (Vrije Universiteit (VU) University Amsterdam)
  8) Jerzy Parysek (UAM)
  9) Waldemar Ratajczak (UAM)
  10)Natalia Mikhailovna Sysoyeva (Rosyjska Akademia Nauk, Irkuck)

   
  • RADA PROGRAMOWA

  • 1) Tadeusz Stryjakiewicz (UAM)
   2) Mirosława Czerny (UW)
   3) Marek Degórski (IGiPZ PAN)
   4) Marek Dutkowski (US)
   5) Wanda Maria Gaczek (UE Poznań)
   6) Jacek Guliński (UAM)
   7) Bogdan Kawałko (UMWL)
   8) Ewa Małuszyńska (UE Poznań)
   9) Tadeusz Markowski (UŁ)
   10)Grzegorz Potrzebowski (UMWW)
   11)Jacek Szlachta (SGH)
   12)Lucyna Wojtasiewicz (UE Poznań)

    
   • Międzynarodowy numer wydawnictwa: ISSN 2353-1428

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com