Instrukcje dla autorów

Tekst

Tekst należy przygotować w edytorze MS Word. Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Marginesy standardowe. 15 stron zapisanych w ten sposób zajmuje około jednego arkusza wydawniczego. Tekst musi być poprzedzony danymi autora obejmującymi:

 • imię i nazwisko oraz afiliację (czcionka Times New Roman 12 pkt, bold),
 • adres e-mail,
 • nr ORCID,
 • tytuł artykułu (czcionka Times New Roman 14 pkt, bold),
 • zarys treści w języku polskim (czcionka Times New Roman, 10 pkt, maksymalnie 100 słów),
 • słowa kluczowe (czcionka Times New Roman, maksymalnie 5 haseł)

Na końcu tekstu, po literaturze, należy umieścić spis rycin i tabel oraz tytuł, streszczenie wraz ze słowami kluczowymi w języku angielskim (czcionka Times New Roman, 10 pkt. Abstrakt w języku angielskim powinien składać się z co najmniej 1500 znaków.)

Obowiązuje system cytowania harwardzki: na końcu przytoczonego cytatu lub odwołania do czyjejś pracy umieszczone zostaje w nawiasie nazwisko autora oraz rok wydania pracy cytowanej. W Literaturze zamieszczonej na końcu artykułu znajduje się zapis przytaczanej pozycji.

 

Literatura

 

Literatura powinna być zestawiona według schematu:

 • Artykuł w czasopiśmie:
  Chojnicki Z., Czyż T. 2003. Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 75: 23–29.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Parysek J., Ratajczak W. 2002. Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych. [W:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 61–73.
 • publikacja książkowa:
  Kaczmarek T. 1996. Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 

Tabele

 

 • Tabele powinny posiadać zwięzłą, nie za bardzo rozbudowaną główkę.
 • Tabele można umieścić we właściwym miejscu w tekście, na jego końcu lub w oddzielnych plikach.
Ilustracje
1. Przygotowane w programach MS Excel, MS Word, Corel Draw.

Należy dostarczyć w formacie programu w którym zostały przygotowane. Rycin przygotowanych w programie Corel Draw nie należy zapisywać jako *.tif lub *.jpg.

2. Ryciny skanowane.

Należy zapisać w formacie *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg to z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością – im mniejszy plik tym gorsza jakość, czego należy unikać) w rozdzielczości minimum 300 dpi przy szerokości 126 mm.

3. Ryciny przygotowane w innych programach.

Należy wyeksportować, najlepiej do formatu *.wmf. *.emf lub *.eps, jeżeli nie jest to możliwe to jako *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg to z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością) w rozdzielczości minimum 300 dpi przy szerokości 126 mm.

 • Pliki z rycinami najlepiej nazwać zgodnie z numeracją w tekście, a nie opisowo.

Obowiązują abstrakty poszerzone w języku angielskim w przypadku artykułów po polsku - w objętości co najmniej 1500 znaków.

Przesyłkę można poprzedzić korespondencją e-mailem wraz załącznikami.
REDAKCJA NIE ZWRACA NADESLANYCH MATERIALÓW
 

Zastosowanie ma licencja Creative Commons CC BY 4.0 Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Autorom zezwala się na samoarchiwizację preprintów i postprintów. Redakcja nie zobowiązuje autorów ani nie rekomenduje deponowania w ogólnodostępnym repozytorium danych badawczych towarzyszących powstaniu artykułu.

Licencja Creative Commons


Adres redakcji:

 • Rafał Lemański - Sekretarz Redakcji
  Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna - Biuletyn Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
  ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 POZNAŃ
 • tel.: 61 829 61 69
 • biulreg@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com