O biuletynie

 

Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako jedna z dwóch instytucji w Polsce – rozpoczął kształcenie w specjalności rozwój regionalny w ramach przedsięwzięcia 5.4.3 – Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu było opracowanie koncepcji i rozpoczęcie publikacji nowego ogólnopolskiego czasopisma: Biuletynu z serii Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna.

Czytaj dalej


O wydawcy

Wydawcą czasopisma Rozwój Regionalny i polityka Regionalna jest Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej powstał w 1984 roku. Jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Czytaj dalej

Numery biuletynu do pobrania

Numery biuletynu dostępne są na stronie PRESSto - PLATFORMIE OTWARTYCH
CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com