O biuletynie

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna na liście ERIH PLUS

Miło nam poinformować, że czasopismo „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” wydawane na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej trafiło na listę ERIH PLUS. Jesteśmy przekonani, że podniesie to jego rangę i wpłynie na większą rozpoznawalność naszego czasopisma.

Redakcja czasopisma

European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) to ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Aktualnie obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych.

Czasopismo indeksowane jest również w bazach: Arianta, EBSCO, CEEOL, CEJSH, CEON Biblioteka Nauki, Google Scholar, WorldCat, MOST WIEDZY.

 

Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako jedna z dwóch instytucji w Polsce – rozpoczął kształcenie w specjalności rozwój regionalny w ramach przedsięwzięcia 5.4.3 – Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu było opracowanie koncepcji i rozpoczęcie publikacji nowego ogólnopolskiego czasopisma: Biuletynu z serii Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna.

Czytaj dalej


O wydawcy

Wydawcą czasopisma Rozwój Regionalny i polityka Regionalna jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej powstał w 1984 roku. Wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Czytaj dalej

Numery biuletynu do pobrania

Numery biuletynu dostępne są na stronie PRESSto - PLATFORMIE OTWARTYCH
CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com